Blog Arşivleri

Sekiz Köşeli Yıldız

SEKİZ KÖŞELİ YILDIZ FİGÜRÜ

Cumhurbaşkanlığı forsundaki iç içe geçmiş büyük ve küçük sekiz köşeli yıldızlar

Selçuklu kültür ve sanatının temel figürlerinden biri olan sekiz köşeli yıldızın Ortadoğu’da bulunan eski medeniyetlerde ve İslam dünyasında yaygın olarak kullanıldığı, sayı biliminde 8’in cenneti anlatan bir sembol olduğu belirtilmektedir.
Ayrıca dini kaynaklarda İslamiyet’in 8 esasa dayalı olduğu, bunlara “sekiz cennet kapısı” dendiği, sekiz köşeli yıldızın da sekiz cenneti simgelediği anlatılmaktadır.
Sekiz ilke “Merhamet ve şefkat, sabretmek, doğruluk, sır tutmak, sadakat, fakirliğini ve acizliğini bilmek, cömertlik, Rabbine şükretmek” olarak sıralanırken Sekiz cennet de şöyle isimlendiriliyor:
1. Dâri-celal
2. Dâri-karar
3. Dâri-selam
4. Cennetül huld
5. Cennetül mevâ
6. Cennetül adn
7. Cennetül firdevs
8. Cennetü naim.

Üç hilalli yeşil İslam sancağını 3.Selim tek hilalle indirgemiş ve yanına sekiz köşeli zafer anlamına gelen yıldızı al sancağa nakşettirmiştir. Sultan Abdülmecit zamanında Abdülmecit han 8 köşeli yıldızın hem madalyada hem de sancağımızda kullanılmasını yadırgamış ve insanı simgeleyen 5 köşeli yıldızı bayrağa nakşettirmiştir.
Bir Selçuklu mimari yapısı, kapısına dikkat ediniz…
Abad Sarayı’ndan duvar çinisi – Beyşehir
Abad Sarayı’ndan duvar çinisi – Beyşehir
Kubad
Abad Sarayı’ndan duvar çinisi – Beyşehir
Kütahya çinisi – Osmanlı sanatlarından
Osmanlı dönemi bonveli büyük mücevher kutusu, sedef kakma
Osmanlı dönemi dikdörtgen mücevher kutusu, sedef kakma
T.C. Emniyet Genel Müdürlüğü Arması
Osmanlı Devlet Arması (sağ taraftaki sekiz köşeli madalyon)
Osmanlı Devlet Arması Sekiz Köşeli Yıldız Detay
Azerbaycan Devleti Bayrağı
Pazırık Halısı – M.Ö 4 veya 5nci Yüzyıl
Bursa Ulucami Detay (Sinli Sekiz Köşeli Yıldız)
Bursa Ulucami Detay (Vavlı Sekiz Köşeli Yıldız)
II. Abdülhamid Han (Boynundaki sekiz köşeli madalyon)
Osmanlı Bayrağı
Türkmenistan Devlet Arması
Herad Camii Afganistan Detay
Elhamra Sarayı – Grenada Endülüs (Bugünkü İspanya) Detay
Konya Meram Belediyesi
Bir rivayete göre II. Abdulhamid Han tarafından İngiltere’de kurdurulan futbol takımı
Sekizgenin ve diğer Selçuklu motiflerinin kullanıldığı yerlerden bazıları:

Tokat Ulu Cami
Bursa Ulu Camii
Karatay-Sultan Kılıçaslan Sarayı (Alâeddin Keykubat Köşkü)
Beyşehir-Kubadabad Sarayı
Kırk Kızlar Türbesi
Selçuklu Hamamı
Sentimur Türbesi
Ali Paşa Camii
Sefer Paşa Mescit ve Türbesi
Eyüp Sultan Camii
Van-Galip Paşa Kümbeti
Sultan Sencer Türbesi
Niğde- Alâaddin Camii

BUNLARDAN BAŞKA SELAHADDİN EYYUBİ’NİN TÜRBESİNİN KAPISINDA VE CUMHURBAŞKANLIĞIMIZIN FORSUNDA DA SEKİZ KÖŞELİ YILDIZ BULUNMAKTADIR.
Reklamlar